Rytmik i det offentliga rummet: en studie i hur deltagande och upplevelse ser ut vid barn- och ungdomsverksamheter vid Skånes större musikinstitutioner.

Erlingsson, Josefine

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. 2012

Scroll to Top
Scroll to Top