Rytmikundervisning för nybörjare i musik – en kvalitativ studie av instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter.

Ek, Emeli

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. 2014

Scroll to Top