Att röra vid sång – En studie om rytmikpedagogers syn på integrering av rytmik i sångundervisningen.

Karlsson, Heidi

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. 2012

Scroll to Top
Scroll to Top