Att utmana elevers kreativitet – En aktionsforskningsstudie av lärarens roll i dansimprovisationsundervisning.

Kugelberg, Clara

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. 2011

Scroll to Top
Scroll to Top