RGRM utifrån rytmik: En studie om det förkroppsligande lärandet genom puls och rörelse i grundskolan.

Grimberg, Rebecka

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. 2012

Scroll to Top
Scroll to Top