Rytmik vid högre dansutbildningar – En studie baserad på fyra personers erfarenheter av rytmik- och musikundervisning vid högre dansutbildningar.

Hansen Fimiani, Mena

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. 2011

Scroll to Top
Scroll to Top